Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme Demirköprü Mah. 6190 Sk. No: 9 / 1, Karşıyaka - İzmir adresinde mukim Compstage Medya Bilişim Reklam ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle kısaca "compstage" olarak anılacaktır) İle www.compstage.com sitesine “Üye” olan kişi arasında, “Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

 

Hizmet/Hizmetler: “İlan Avantaj Ürünleri” de dahil olmak üzere "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “compstage” tarafından ortaya konulan uygulamalar.

İlan Avantaj Ürünleri: Ana Sayfa Vitrin, Öncelikli Listeleme, Renkli Arka Plan, Fırsat Köşesi, Mağaza ve benzeri programlar şeklinde, üye tarafından Site’ye girilen ilanların avantajlı olarak görüntülenebilmesi amacıyla özellikleri her program için ayrı olarak belirlenen ve “Site”nin ilgili yerlerinde özellik ve ücretleri belirtilen veya “compstage” yetkilileri tarafından “Üye”ye özellik ve ücretleri beyan edilen “compstage” ilan hizmetleri.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site”ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Site: www.compstage alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen “compstage”ın işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu web sitesi.

Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda “Site”ye üye olan ve “Site”de yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Üye Profil Sayfası: “Üye”nin “Site”de yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfa.

3. SÖZLEŞMENIN KONUSU VE KAPSAMI

COMPSTAGE Site’de, “Üye” konumunda bulunan mağaza, galeri, bayi ve kiralama şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, ürün ve hizmet satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu vasıtalara ilişkin ilgili ilanlar için “Üye”lere çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların “Üye”lerin ve “Kullanıcı”ların görüntüleyebilmeleri için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İşbu sözleşmenin konusu, “Site”de “COMPSTAGE tarafından sağlanan uygulamaların “Üye” ve “Kullanıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, “Site”de yer alan tüm “Hizmet”, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup “Site”de “COMPSTAGE” tarafından yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile, “Üye” “Site”de yer alan ve yer alacak olan “COMPSTAGE” tarafından yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1 “COMPSTAGE”e üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olmak ve “COMPSTAGE” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici veya sürekli olarak üyelikten uzaklaştırılmamış olmak gerekmektedir.

İşbu maddede sayılan üye olma niteliklerine sahip olmadıkları halde üyelik başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin başvuruları “COMPSTAGE” üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar dahi dikkate alınmayacak ve bu kişiler üyeliğin doğuracağı haklardan hiçbir surette yararlanamayacaklardır.

“Üye”lik statüsünün kazanılması için, “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın “Site”de bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun “COMPSTAGE” tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve “Üye”ye bildirilmesi ile “Üye”lik statüsü başlamakta ve “Üye” işbu sözleşme ve “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Üye” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. “Üye”lik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin “COMPSTAGE”dan talepte bulunması halinde “COMPSTAGE”, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir “Hizmet” için en son “COMPSTAGE”a ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının “Üye” hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda “COMPSTAGE”ın üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. “COMPSTAGE”, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan “Üye”lik başvurularını reddedebilir veya “Üye”lik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. “COMPSTAGE”; işbu sözleşme ve “Site”de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, “Üye”lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, “Üye”lik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, “Üye”nin gerçekleştirdiği işlemlerin “COMPSTAGE” için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın “Üye”nin üyeliğine son verebilir.

Ebeveynler, velayet hakkına sahip oldukları reşit olmayan çocukları hakkında kendi üyeliklerini kullanarak ilan verebilirler.

4.2 “Üye”; “Site”de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin vasıta teknik yapısı, fiyatı veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, “Site”de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. “Üye” ayrıca “Site” üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak “COMPSTAGE”ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.3 “Üye”, “COMPSTAGE”ın, “Site”de “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı “COMPSTAGE”ın, “COMPSTAGE” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4 “Üye”, “Site” üzerinden “COMPSTAGE”ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "COMPSTAGE"ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.5 “Üye", “Site”ye kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmayacağını, bu bilgi ve içeriklerin “Site” üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği vasıtalarının satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

4.6 “Üye”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken “Site” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, “Site”de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “Site” üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. “Üye”nin “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.7 “COMPSTAGE”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde “Üye”nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

4.8 “Üye”nin “Üye Profili Sayfası”na erişmek ve “Site” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, “Üye” tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Üye”nin sorumluluğundadır. “Üye”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9 “COMPSTAGE”, “Site”nin kullanımını sadece bedelinin ödenmesi şartıyla “İlan Avantaj Ürünleri”nin “Üye”lere sunulması, “Kullanıcı”’lara ve “Üye”lere yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “Site”nin her türlü kullanımına ve “Site” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Site” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

* “Site”nin yasadışı, hileli veya “İlan Avantaj Ürünleri” istisna olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması;

* “Site”nin “Üye”, “Kullanıcı” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;

* “Site”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

* “Site” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması;

* “COMPSTAGE”ın önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trwaling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması;

İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Site”nin ve “Site” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “COMPSTAGE”ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10 “COMPSTAGE”, “Üye” tarafından “Site”ye beyan edilen “Üye” bilgilerini, Ek-2 Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Site”nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler ve “COMPSTAGE”ın veya işbirliği içinde olduğu kişilerle COMPSTAGE ile aynı grupta yer alan şirketler tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. “Üye”, bilgilerinin “COMPSTAGE” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.11 “Üye”; kendisi tarafından “Site”ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. “Site”ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 “COMPSTAGE”, “Site”de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcılar” da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir; Üye”lerin “Site”ye yüklediği içerikleri ve “Üye”ler arasındaki “Site” üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. “Üye”, “Site” üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; “Site” üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13 “Üye”nin, “İlan Avantaj Ürünleri”nden faydalanmaya başlaması, söz konusu ürünler için “COMPSTAGE” tarafından belirlenen ve “Site”nin ilgili bölümlerinde yayınlanan veya “Üye”ye beyan edilen ücretleri yine yayınlanan veya beyan edilen ödeme koşulları ve araçları (kredi kartı, posta çeki, ön ödeme, kontör, banka havalesi, eft v.b) ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi koşuluna bağlıdır. “Site”de ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. “COMPSTAGE”, “Site”de yer alan diğer “Hizmetler”le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda “Üye”lerin ilgili “Hizmetler”den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. “COMPSTAGE” tarafından her zaman “Site”de çeşitli “Hizmet”lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, “COMPSTAGE” her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz “Hizmet “ sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, “Hizmet”i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. “COMPSTAGE” tarafından sunulan “Hizmet”lerle ilgili bedellerle aksi işbu sözleşmede veya “Site”de açıkça belirtilmedikçe sadece bir “Üye” için geçerlidir; “Compstage” her zaman için bir “Üye”den fazla “Üye”nin kullanımına sunulan veya “Üye”nin alt üyelik veya benzeri yöntemlerle birden çok gerçek veya tüzel kişiye kullanımına sunulmasını talep ettiği “Hizmet”ler için ek ücret talep edebilecektir. Bir “Hizmet”le ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen “Hizmetler” dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu “Hizmet”in ücretsiz veya kısmi ödenilen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde “COMPSTAGE”ın ilgili “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır. “Üye” kendisi tarafından eksik veya hiç ödenmeyen bedelin %3 oranında temerrüt faizine uğrayacağını ve bu bedeli de “Hizmet” bedeli ile birlikte ödemek zorunda olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14 “Üye”, “COMPSTAGE”’ın, “Üye” tarafından “Site”’ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, “Üye” tarafından “Site”’ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin “Site” ve “COMPSTAGE”ın reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi “COMPSTAGE”a verdiğini kabul ve beyan eder.

4.15 “COMPSTAGE”, “Üye”nin işbu sözleşme koşullarına ve “Site”de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, “Üye”nin siteye girdiği ilan ve içeriklerin işbu sözleşme ve “Site”de yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, “COMPSTAGE” tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlı bölümde yer alması, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "Üye", " COMPSTAGE "den böyle bir durumda ilgili "Hizmet" için ödemiş olduğu bedelin iadesini " COMPSTAGE "dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16 “Üye” Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin, Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı 15. maddesinde belirtilen hizmetlerden faydalandığından bu madde gereğince cayma hakkını kullanamayacağını, böyle bir durumda ilgili "Hizmet" için ödemiş olduğu bedelin iadesini " COMPSTAGE "dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Site”nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları “COMPSTAGE”a ait ve/veya “COMPSTAGE” tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. “COMPSTAGE” uygulamalarının, “Site”de yer alan bilgilerin ve “COMPSTAGE”ın telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına “COMPSTAGE” tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, “COMPSTAGE”ın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “COMPSTAGE”ın; “Site” ve “Site” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

“COMPSTAGE”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “COMPSTAGE” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “COMPSTAGE” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “COMPSTAGE”dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “COMPSTAGE”ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. COMPSTAGE KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

“Üye”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “COMPSTAGE’ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “COMPSTAGE”ı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası) oluşan sözleşme “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.